'Consultatiebureau moet meer aandacht besteden aan kindergebitten'

Om slechte gebitten bij kinderen te voorkomen moet er meer aandacht komen voor gebitsverzorging op het consultatiebureau. Dat stelt de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, naar aanleiding van de conclusies uit het Signalement Mondzorg 2016 van het Zorginstituut Nederland.

Uit het Signalement Mondzorg blijkt dat vooral kinderen en jongeren uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen meer gaatjes hebben, minder poetsen, minder goed eten en minder vaak naar de tandarts gaan.

Kinderen met een buitenlandse moeder hebben 50 procent meer gaatjes dan kinderen met een moeder van Nederlandse afkomst. Uit het onderzoek van TNO dat aan het signalement ten grondslag ligt, blijkt ook dat de daling van het aantal jongeren dat een gaaf gebit heeft lijkt te zijn gestopt.

"Een goed gebit is heel belangrijk voor je gezondheid, zeker bij kinderen", vertelt Wolter Brands, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). "Tandartsen streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen met een gezonde mond opgroeien. Maar zij kunnen dat niet alleen bewerkstelligen. Er zijn factoren waarop zij onvoldoende invloed hebben."

De KNMT vraagt ook huisartsen en wijkverpleegkundigen erop te blijven hameren dat kinderen in ieder geval vanaf 2 jaar oud naar de tandarts gaan. Dat is eerder dan nu vaak het geval is: zo'n 40 procent van de 2- en 3-jarigen gaat niet naar de tandarts. Ook ziet Brands een rol voor de overheid en zorgverzekeraars.

Consultatiebureau

Belangrijk is verder dat er extra aandacht voor mondhygiëne komt op het consultatiebureau, zo stelt Brands. Daar komen namelijk (bijna) alle jonge ouders. Op het consultatiebureau wordt nu al wel aandacht besteed aan het gebit, maar soms is dat niet genoeg.

"Een oplossing zou kunnen komen van een gerichte samenwerking tussen tandartspraktijken en consultatiebureaus. Kinderen kunnen dan totdat ze 4 jaar zijn op gezette tijden worden gescreend en hun ouders krijgen voorlichting van een zorgverlener uit de tandartspraktijk die op het consultatiebureau aanwezig is. Op die manier is ook de drempel naar de tandartspraktijk, die voor sommige ouders hoog kan zijn, te verlagen", aldus Brands.

http://www.nu.nl/gezondheid/4289105/consultatiebureau-moet-meer-aandacht-besteden-kindergebitten.html