Oprichters

Judith Bout - Mondhygiënist van het jaar 2014

Na mijn afstuderen (1983), was de oorspronkelijke taak van de mondhygiënist gericht op preventie. In de loop der jaren is het cariës probleem gereduceerd en is de taak van de mondhygiënist meer gericht op de parodontologie. Vanuit zowel de media als ons onderzoek uitgevoerd in 2008 kan men concluderen dat vooral onder de doelgroep jongeren het cariës probleem weer de kop op steekt. Door deze ontwikkeling raakte mijn preventieve kant weer geïnspireerd. Deze inspiratie heeft geleid tot het oprichten van jeugdtandverzorging Poetsbus samen met mijn dochter Amanda Langenberg.

De belangrijke doelstellingen is het overdragen van een stukje kennis aan ouders/ verzorgers en kinderen betreffende het gaatjes vrij houden van de gebitten. Hierbij is het bewust maken van het probleem een belangrijke factor. Mijn uiteindelijke doelstelling is de mond zo gezond houden, dat geen vullingen nodig zijn en de omringende weefsels gezond blijven.

 

Amanda Langenberg - Projectmanager

Deelname aan jeugdtandverzorging Poetsbus geeft mij de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het reduceren van een maatschappelijk probleem. De kinderen van nu zullen op latere leeftijd profiteren van een gaatjes vrij gebit.

Als afgestudeerd bachelor facility manager ben ik verantwoordelijk voor de organisatorische taken binnen de instelling. Daarnaast heb ik de propedeuse mondzorgkundige behaald waardoor ik de basis kennis heb vergaard om preventieve voorlichting te geven. Ik ben trots op dit unieke project en voel me bevoorrecht hier een deel van te mogen uitmaken. Samen met een fantastisch team hoop ik al onze doelen te realiseren.