Werkwijze Poetsbus

De Poetsbus is een instelling voor jeugdtandverzorging en zet zich in voor een gezonder kindergebit in Noord-Holland. De focus ligt bij de preventieve tandheelkunde. Onze werkwijze is gebaseerd op de richtlijn mondzorg voor jeugdigen 2012 ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Onze werkwijze is per doelgroep verschillend:

Zwangere vrouwen

Kennismaking met jeugdtandverzorging Poetsbus en mondhygiënisten praktijk Alkmaar begint bij de verloskundige.

Tijdens een bezoek aan de verloskundige ontvangen de aanstaande ouders een klein pakketje met daarin een informatie folder en tandpasta. In de folder worden aanstaande ouders geadviseerd om een afspraak te maken met de mondhygiënist. In verband met de nauwe samenwerking worden zwangere vrouwen doorverwezen naar de mondhygiënisten praktijk Alkmaar voor voorlichting en behandeling.

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

De richtlijn mondzorg voor jeugdigen 2012 adviseert ouders na de zwangerschap voorlichting te geven over mondgezondheid zuigeling. De geschikte leeftijd hiervoor is tussen de 6 en 9 maanden. In samenwerking met GGD Hollands Noorden biedt de poetsbus een voorlichting aan op Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Oudorp. Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen zich op onze website inschrijven voor een voorlichtingsmoment. Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de voorlichting zijn: het ontstaan en voorkomen van gaatjes, 7 eet- en drink momenten, besmetting van de gaatjes bacterië en een poetsinstructie.

Daarnaast benadert de Poetsbus kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Wij bieden ouders/verzorgers een interactieve voorlichting aan. Aansluitend volgt er een poetsles gezamelijk met het kind waarbij de nadruk wordt gelegd op de poetstechniek en poetshouding.

Onder de wegwijzer 'jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar' vinden ouders/verzorgers belangrijke informatie over onder andere het melkgebit, voeding, zuigflescariës en poetsmethodes.

Basisscholen

Met een omgebouwde Amerikaanse schoolbus die dienst doet als mobiele mondhygiënisten praktijk, bezoekt de Poetsbus basisscholen in Noord-Holland. Allereerst krijgen de kinderen een klassikale voorlichting over de goede verzorging van hun tanden en kiezen met behulp van het lespakket 'Hou je mond gezond'.

Als ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven middels een formulier worden de kinderen individueel uitgenodigd in de Poetsbus. Nadat de zorgbehoefte van het kind in de Poetsbus is vastgesteld, bieden wij een op maat afgestemde preventieve voorlichting en poetsinstructie aan. Alle bevindingen in de kindermond worden vastgelegd met een mondcamera (zonder röntgenstraling!). De mondfoto's worden zowel naar de tandarts als naar de ouders/verzorgers verstuurd. Ouders/verzorgers krijgen hierdoor een unieke kijk in de kindermond en ontvangen bijpassende voorlichting.

Op de Poetsbus zijn mondhygiënisten werkzaam die zich richten op het voorkomen van problemen, wij zijn geen vervanging van de tandarts en wij boren niet! De werkzaamheden van de Poetsbus worden volledig vergoed door de basisverzekering. De school ontvangt na afloop een rapportage over de voortgang van de kindergebitten.

De Poetsbus streeft naar een goede samenwerking met de tandartsen. Informatie wordt ten allen tijde naar de huistandarts terug gekoppeld. De stichting hoopt hiermee een tandheelkunde brug te slaan tussen tandartsen en gezonde kindergebitten.

De behoefte aan klinische interventie zal per kind individueel worden vastgesteld middels het Nexø project: een succesvol
cariëspreventieprogramma ontwikkeld door de gemeente Nexø, op het Deense eiland Bornholm. Het doel van het Nexø project is kinderen een gezond gebit te laten houden tegen zo laag mogelijke kosten. De Poetsbus zal ten behoeve van de vastgestelde Nexø interval de scholen blijven bezoeken.